Uudised

20 aastat euroliidu-uimas on läbi. Aeg on saada kaineks!

Uimasti nimega „eurounistus“ on muutunud nii lahjaks, et mõjub üha vähematele. Heausksetele vaimusilma ette maalitud kaunid õhulossid on hajunud. Alles on jäänud karm tegelikkus. Sealhulgas ka eurouimastajad ise oma üheaegses jultumuses ja juhmuses.

Ilus elu ja suur kindlustunne, mis meile enne Euroopa Liitu astumist lubati, on mõlemad haihtunud. Selle asemel laiutab üha enam loomuvastasus, mida lausa vägisi püütakse peale pressida. 

Euroopa Liidu juhtkond on astunud reha otsa nii arvukalt kordi, et kõiki neid siinkohal loetleda ei jaksakski. Sestap nimetan vaid põhilised: 

1) lasi suurel hulgal sisse võõrast rahvast, kes ei kavatsegi euroopaliku eluviisiga kohaneda, vaid on asunud juba allutama ja välja sööma eurooplasi endid;

2) kaotas pea, kui tekitati koroonaviiruse-hüsteeria. Kahjustas oma tollase asjatundmatu käitumisega rängalt nii inimeste kui ka majanduse tervist;

3) asus tõsiasju tahtlikult maha salates peale pressima rohepöörde-nimelist loomuvastast plaani, mis kahjustab nii üksikisikut kui ka ühiskonda;

4) tegutses omade kahjuks ja võõraste kasuks, lastes ideoloogilistel põhjustel (loe: läbinähtavatel, haledatel ettekäänetel) kehtestada 2022. aastal majandussanktsioonid, mis lõid kõige valusamalt just eurooplaste endi pihta, samas kui sanktsioonide sihtmärk ise sai oma majanduse varasemaga võrreldes hoopis paremasse seisu, Euroopa riikide „suurim sõber“ Ameerika Ühendriigid aga suisa supleb ülihea majandusseisu mõjul laekunud (lisa)rahas.

Euroopa Liidu juhtkond on veenvalt näidanud oma täielikku võhiklikkust ja tuleb seetõttu välja vahetada. Lubada säärastel isenditel muuta Euroopa Liit rahvusriikide liidu asemel liitriigiks oleks sama, kui anda Kalašnikovi automaat pärdiku kätte.

Säärased isendid ei sobi juhtima aga praegustki Euroopa Liitu. Ja vahetataksegi välja. Sest kui keegi peab ilmtingimata siirduma igavikuteele, siis siirdugu kindlasti nemad, mitte aga inimesed ja rahvad, kes oma heaolu ja tuleviku heauskselt nende kätte on usaldanud!

Juba lähema viie-kuue aasta jooksul tugevneb Euroopa Liidus üha rahvuslaste – NB! haritud, mitte põmmpäiste rahvuslaste! – mõju. Euroopa Liit on iseenesest väga vajalik tööriist (NB! mitte asi iseeneses!), tagamaks eurooplastele õitseng ja kindlustunne. Liidust temaga rahulolematuse märgiks välja astuda pole vaja. Palju parem on võtta võim jultunud kahjurite käest endale tagasi.

Ja võtamegi. Järk-järgult, kuid seda vääramatumalt. Eurojura uimast vabanenuna.

Tõnu Kalvet

© Tõnu Kalvet