Uudised

15. märts – üks paljudest ilmekatest näidetest Ungari sirgeselgsuse kohta

15. märts on Ungari rahvuspüha. Just seda kuupäeva loetakse  1848. aasta Ungari revolutsiooni alguspäevaks. Ungari rahvad eesotsas madjaritega ajasid tookord selja sirgeks: hakkasid vastu Habsburgide valitsejasoo juhitavale Austria ülemvõimule ning tahtsid taastada oma riikliku suveräänsuse.     
Ungarile iseloomulikult võitlesid Ungari hüvangu nimel Ungari kõigi rahvaste esindajad: lisaks ungarlastele veel slovakid, serblased, russiinid ja paljud teised. Iga rahvas teadis, et ta heaolu on parimal viisil tagatud just Ungari püha krooni kaitse all. Seetõttu oligi igaühel neist kaks rahvuslikku eneseteadvust: vastavalt enda oma (slovaki, serbia, russiini jne.) ning ühine (ungarlase kui poliitrahvuse oma).  
Rahvuslik mitmekesisus väljendus selgelt ka tollase revolutsiooni juhtkujude, võtmeisikute puhul. Sealhulgas ka kahe tuntuma võtmekuju – Lajos Kossuthi ja Sándor Petőfi – puhul. Esimene neist oli osalt slovaki päritolu, teine aga läbinisti slaavi päritolu: isa poolt serblane, ema poolt slovakk. Ometi pidasid mõlemad ennast ennekõike ungarlaseks. Ja olid selle üle uhked. 
Nüüdseks on juba teada, et 1848. aasta Ungari revolutsioon oli tegelikult üks osa pahatahtlike salaseltslaste pea üheaegsetest võimuhaaramiskatsetest mitmel pool mujalgi Euroopas. See asjaolu ei vähenda aga põrmugi kõike seda head, mida 1848. ja 1849. aastal tegutsenud Ungari riik tegi. Ega pisenda vähimalgi määral selle riigi tekitatud suurt rahvuslikku vaimustust Ungari rahvaste hulgas. Nii ungarlased kui teisedki Ungari rahvad ajasid taas selja sirgu. Habsburgidele ustavaks jäänud sõjaväeosad ei jaksanudki nende rahvaste vastupanu enam maha suruda, vaid olid sunnitud appi kutsuma Vene Keisririigi väeüksused. Ja ka siis tuli mahasurujatel näha väga suurt vaeva, et ungarlaste ja teiste Ungari rahvaste vastupanu maha suruda.
1848. aasta revolutsiooni taastatud sirgeselgsuse-tunne on saatnud Ungari rahvaid siiani. Seda ei suuda maha suruda ega välja juurida ka Euroimpeeriumit luua tahtvad salaseltslased koos oma käepikendustega. Ungari rahvaste vabadusearmastus on nii tugev, et selle vastu purunevad kõik vaenlaste ponnistused.
Palju õnne rahvuspühaks, Ungari!
Tõnu Kalvet   
 
© Tõnu Kalvet