Uudised

Võrklaev ja Kallas börsile!

Juhan Parts ei ole muidu-
sööja, ohmu ega suli.
Laseb käiku mõtteuidu
väärtusliku, mis tal tuli:

„Börsile on panna vaja,
toomaks sisse lisaraha,
Võrklaev, Mart, ja Kalda Kaja!
Hüütagu see püünelt maha!”

Börsijuhid kartsid vaeva,
paanitsesid ilmavõrgus:
„Kes küll ostaks sellist laeva,
plangutus mil tehtud  v õ r g u s t?!

Kajaga on teine lugu:
meeldiv, kobe, ei käi pinda.
Palju loeb ka tema sugu.
Keevitagem juurde hinda!”

Partsi Jussi see ei koti.
„Võõras mure!” kohe hõikab.
„Kellel endal nupp ei noki,
pööret rohelist ei mõika!

Dividendilüps on pahe,
vooluturg kui pilla-palla.
Leidub vajaminev tahe,
vooluhind lä’eb  k o h e  alla!”

Tõnu Kalvet

© Tõnu Kalvet 

Valminud 24. detsembril 2023 kl. 20.17 Tallinnas.