Uudised

Koroonauskliku rahustus

Piiranguid meil enam pole:
mõistel sel ju kõla kole.
Kontrollimeetmed endal’ saime
– värske, nunnu sõnataime.

Kuigi sisult see on tühi,
vohab uuskeel nii mis mühin.
Tähendus nii tuhmistub
ja rääkijagi juhmistub.

Valitsus meil’ tahab head,
meid jõuga paradiisi veab.
Kes ontlik, tänutäheks sitsib
ja tervisekski võtab pitsi.

End kaitsepoogi, maski kanna!
Ärikail’ nii raha annad.
Vaktsiinist surreski siis tead:
kontrollimeetmed on ju head!


Tõnu Kalvet

Valminud 26. oktoobril 2021 kl. 9.00–9.57.

 

© Tõnu Kalvet