Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldas Läti saatkonna juures läti keele toetuseks piketi

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldas neljapäeval, 16. veebruaril 2012 Tallinnas Tõnismäel, Läti Vabariigi saatkonna juures piketi. Paarikümmend piketeerijat kandis eesti- ja lätikeelseid plakateid ning Eesti ja Läti riigilippe. Plakatid „Ei keeleokupatsioonile“, „Läti keel – ainus valik!“, „Langeb Läti – langeb ka Eesti!“ väljendasid solidaarsust läti keelega.

Pikett korraldati seoses 18. veebruaril 2012 Lätis toimuva rahvahääletusega, kus otsustatakse vene keele Läti teiseks riigikeeleks muutmise ettepaneku üle.

Rahvuslaste Tallinna Klubi tegi avalduse, mis anti üle ka Läti saatkonnale. Eesti rahvuslased soovitasid avalduses kõigil Läti elanikel hääletada vene keele riigikeeleks saamise vastu. Avalduses juhiti tähelepanu sellelegi, et kui vene keelest peaks saama Läti Vabariigi teine riigikeel, siis muutuks vene keel seeläbi koheselt ka Euroopa Liidu ametlikuks keeleks.

Aare Pällin

E-post: apallin [AT] hot [DOT] ee