Meie üllaim eesmärk on politseiriik!

 

Iga päev toob lausa jahmatamapanevalt imelisi ja rõõmsaid uudiseid – tänane „Õhtuleht” kinnitab, et Eesti saab peagi internetipolitsei! Ja hädasti ongi sellist distsiplinaarasutust vaja, sest internetikommentaatorid on ületanud kõik piirid, asudes kohati jultunult lausa iseseisvalt mõtlema, kurjalt kritiseerima, põikpäiselt protesteerima ja riigi alustalasid saagima. Riik lõdiseb hirmust, näost lumesinine, president kokutab heleda häälega ja esileedi on minestuse ääre tagumise serva peal tasakaalu kaotamas. Riigikogust ma ei räägigi, need vaesekesed närivad valimiseelsetel nädalatel netikommidest siginenud ahastuse tõttu sõrmeküüned varbavahedeni ära. ', '

Aga kui juba meie õudustest ja kuritegevusest nõretavasse virtuaalsuhtlusruumi siseneb kangelaslik korravalve, siis tuleks haarata kogu suhtlusvõrgustikku laiemalt, kindlustades kõva kord ja järelvalve ka järgmistes valdkondades:

1) MOBIILIPOLITSEI. See üksus teostab järelevalvet mobiilside alal, ennetades ropendamist, solvamisi, laimamist, soolist ning seksuaalset väärkohtlemist verbaaltasandil jne. – telefonikõnedes ja SMS-suhtluses, samuti välistaks porno- ning vägivaldse sisuga pildimaterjali edastamist. (NB! Töötus väheneb oluliselt! Suures osas saab rakendada sotsiaalseid töökohti, sest tegemist ju sotsiaalse suhtluse ja sidususega.)

2) RESTORANIDE, KOHVIKUTE ning teiste meelelahutuskohtade politsei. Kuna sellistes paikades toimub sageli nii üksikuid kui massilisi korrarikkumisi, siis pole antud politseiliigi loomist vajalik pikemalt põhjendada. Samuti tugev hoop töötusele ning uued ja väljakutsuvad sotsiaalsed töökohad.

3) PELDIKUPOLITSEI. Eranditult sotsiaalsetest töökohtadest koosnev politseiüksus, mis allub otseselt MuPo-le ja valvab korra ning sündsa käitumise järele kõigis Eesti avalikes käimlates. Tagab pealinna meerile vajaduse korral takistuseta läbipääsu lähima avaliku käimlani, vastavate ilmastikutingimuste korral võimaldab vihmavarju koos kauni varrega. Ennetab narkokuritegusid ja seksuaalset väärkohtlemist avalikes käimlates, teostab inventari korrasoleku kontrolli. Liigse haisutamise või kõhutuule koletute detsibellide eest määrab trahvi. Tagab 24-tunnise valve Toompea miljonipeldiku ees ja sees, vajadusel abistab vanureid ja puuetega inimesi nende loomulike vajaduste rahuldava rahuldamise nimel. (Vt. 1. punktis rasvaste tähtedega kirjapandut!)

4) HINNAPOLITSEI. Eriväljaõppega üksus, mis hoolitseb järjepideva ja lakkamatu hinnatõusu häireteta kulgemise eest, turvab hinnatõstjaid ning vajadusel abistab ka uute hindade reklaamimisel ja väljapanemisel. Kaitseb hindajaid tarbijate rünnakute eest. Absoluutselt hädavajalik üksus!

5) TOOMPEA OMA POLITSEI (TOP). 200-300 eliitpolitseinikust koosnev eriväljaõppega üksus, mis kaitseb valitsust ja riigikogu nende vastutusest rikkumata töös ning tagab neile täieliku turvalisuse nii töökohal kui isiklikus elus. Päeval patrullib Toompeal vähemalt 100 TOP-politseinikku, öösiti aga valvatakse diskreetselt oma hoolealuste ööelu või und vastavalt olukorrale ning vajadustele. Diskreetsus tagatakse ametivandega.

6) VIKERKAAREPOLITSEI. See üksus on värvatud eranditult seksuaalvähemuste hulgast ning hoolitseb oma liikmeskonna turvalisuse ning võrdse kohtlemise eest, kaitseb paraade ja muid üritusi, turvab geiklubisid.

NB! Kõigis eelmainitud politseiüksustes töötavad võrdsetel alustel nii arvuliselt kui palgaliselt naised ja mehed.

Uued, veelgi värskemad ja innovatiivsemad ettepanekud tööpuuduse lõplikuks likvideerimiseks ning Eesti kui politseiriigi õilmitsevaks esiletõusuks Euroopas on igati teretulnud!

Aldo Roomere