Ülevaade XII Rahvuslaste Kevadkoolist

Laupäeval, 20. mail 2023 peeti Tallinnas XII Rahvuslaste Kevadkool. Korraldajaks oli Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK), toimumispaigaks aga Tallinna Puuetega Inimeste Koda. 

Peeti kaks loengut ja vaadati ühiselt üht verivärsket filmi, mille ametlik esitlus oli määratud 21. maile. Tänu RTK heale läbisaamisele mainitud filmi tegijatega lubasid viimased kevadkooli toimkonnal seda erandkorras näidata aga juba päev enne ametlikku esitlust.

Avaloengus tutvustas rahvusvahelise haardega ettevõtja ja investor Veiko Huuse mitmesuguseid võtteid ja seadmeid, mida kasutades muudetakse massiteabevahendite ja interneti abil inimeste mõtlemist ja seeläbi ka käitumist. Infotehnoloogiavallaski kodus olev Huuse mainis ka isikuid ja organisatsioone, kes inimeste sellisest mõjutamisest on huvitatud, ning tutvustas nende huvi tagamaid. 

Teises loengus rääkis nõukogudeaegne vastupanuliikuja Ants Tomson toonase vastupanuliikumise ühe suurkuju, insener Kalju Mätiku (1932–2019) eluteest ja tegevusest nii nõukogude ajal kui ka taasiseseisvunud Eestis. Tomsoni juttu täiendasid oma mälestustega Mätikust mitmed kevadkoolilised, kel oli viimasega olnud isiklikke kokkupuuteid. (Mätik oli ütlasi RTK asutajaliige.)   

Spetsiaalselt Tomsoni loengu  pärast oli kohale tulnud ka füüsik Rein Koch – Kalju Mätiku üheks koduerakonnaks olnud Eesti Vabaduspartei–Põllumeeste Kogu Mätiku-aegne ja ühtlasi praegune esimees. Tomsoni loengut täiendas oma mälestustega temagi.

Viimasena vaadati internetiväljaande „Vanglaplaneet” toimetuse tehtud filmi „15-minuti-vangla”.

Selles näidati, kuidas globalistid kasutavad oma tahte pealesurumiseks ühiskondadele ja üksikisikutele ära ka pealtnäha täiesti loomulikke ettevõtmisi, kuid teevad seda „oma nurga” alt. Filmi pealkiri viitab ühele sellisele plaanile – nii-öelda 15-minuti-linnale, mille järgi peab kõik eluks vajalik olema inimesele ta elukohast viieteistkümne minuti pikkuse käigu või sõidu kaugusel. Film tutvustas võtteid, mille abil tahetakse inimesed suunata maalt elama suurlinnadesse ning muuta seejärel võimuritest täiesti sõltuvaks. Näidati ka intervjuukatkendit, milles Kreeka endine rahandusminister Yannis Varoufakis rääkis, kuidas ja miks loodi Euroopas energiabörs ja elektrihind kerkis mitmel pool lakke.  

Vääramatu jõu mõjul jäi ära loeng, mille pidi pidama ajakirjanik Andres Raid ja mis pidi kandma pealkirja „Mõned mõtted seoses Juhan Smuuli ja okupatsiooni kui sellisega. Tõe suhtelisus Ukraina sündmuste laines”. Raid lubas kevadkooli korraldustoimkonna esimehele asjaomases telefonivestluses aga kindla sõnaga, et on kindlasti valmis esinema juba kas või järgmisel RTK korraldataval koolitusel – tänavuses rahvuslaste suvekoolis.

RTK asutati 2009. aasta juunis ja on korraldanud oma asutamisaasta suvest peale arvukalt mitmesuguseid sündmusi, sealhulgas koolitusi – vastavalt rahvuslaste suve-, sügis-, kevad- ja talvekoole.

RTK-l on ka oma häälekandja – kord kuus ilmuv ajaleht „Rahvuslik Teataja”. Tolle toimetaja, mesinik Jaan Hatto osales seekordses kevadkoolis kuulajana ka ise ning levitas mainitud ajalehte innukalt. 

Ühtekokku osales seekordses rahvuslaste kevadkoolis üksteist inimest.

Tänavuse rahvuslaste suvekooli täpne toimumisaeg ja -paik teatatakse lähikuudel.

Tõnu Kalvet