„Rahvusliku Teataja” ilmumine seisab lehenõukogu puudumise tõttu

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandjaks oleva ajalehe „Rahvuslik Teataja” ilmumine on ajutiselt peatatud, kuna alates 2018. aasta lõpust pole ajalehe nõukogus enam kedagi. Ilma lehenõukogu eelneva heakskiiduta ei saa aga ükski materjal „Rahvuslikus Teatajas” ilmuda.

„Rahvusliku Teataja” nõukogu on organ, mille ülesandeks on veenduda, et kõik „Rahvusliku Teataja” veergudel ilmuv oleks kooskõlas: 1) Rahvuslaste Tallinna Klubi seisukohtadega, 2) hea tavaga ja 3) seadusega. Kui lehes peaks ilmuma midagi, mis läheb vastuollu kas või ühega äsjamainitud kolmest, siis vastutab selle eest lisaks toimetusele ka nõukogu.

Lehenõukogu tegevus lõppes pärast 2018. aasta novembrinumbrit, kui nõukogust lahkus tolle ainus liige – jurist Aare Pällin (ühtlasi Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige), kes oli sinna kuulunud alates 2015. aastast, suurema osa sellest ajast ainukese nõukoguliikmena. „Rahvusliku Teataja” peatoimetaja Jaan Hatto andis detsembrinumbri välja ilma, et oleks Rahvuslaste Tallinna Klubi liikmeile teatanud lehenõukogu tegevuse peatumisest või hoolitsenud selle eest, et valitaks kiiremas korras uus lehenõukogu.

Uue lehenõukogu moodustamiseks kuulutati Rahvuslaste Tallinna Klubi liikmete seas välja konkurss (nõukokku tohib kuuluda vaid RTK liige). Hetkel on valmisolekust minna nõukokku teatanud vaid üks klubiliige. Ülejäänud kahe nõukoguliikme otsingud veel jätkuvad. Rohkem kui ühte isikut on lehenõukokku vaja sel põhjusel, et ajavahemik 2015. aastast 2018. aasta novembrini näitas selgelt: ühele inimesele käib nõukoguliikmetöö üle jõu.

Kui „Rahvusliku Teataja” toimetus peaks ilma lehenõukoguta välja andma ka lehe jaanuarinumbri, siis on Rahvuslaste Tallinna Klubil täielik õigus asendada olemasolev toimetus uuega või haakida „Rahvuslik Teataja” Rahvuslaste Tallinna Klubi küljest lahti. 

Tõnu Kalvet

© Tõnu Kalvet