Rahvuslaste suvekoole sai kümme

Rahvuslaste suvekooli on taasiseseisvunud Eestis nüüdseks korraldatud kümme korda. Esimene neist toimus 1–2. augustini 2009 Raplamaal Vana-Vigalas, viimatine, kümnes, aga 18. augustil 2018 Tallinnas. Kõigi nende korraldajaks on olnud üks organisatsioon – Rahvuslaste Tallinna Klubi.

Kümnenda suvekooli avaloengus rääkis geoloog Rein Einasto Eesti mageveevarust: selle tekkest, asukohast, seisundist ja tulevikuväljavaadetest. Loengust ilmnes selgelt, et nüüdisajal, mil magevee kättesaadavus mitmel pool maailmas üha halveneb, muutub Eesti suur ja endiselt võrdlemisi puhas mageveevaru aina hinnalisemaks varaks. Iseasi, et suur osa Eesti elanikest seda ei teadvusta ega oska seetõttu ka vääriliselt hinnata.

Teises loengus rääkis psühhiaater Ilmar Soomere juutide eripärast ja kõigest, mis sellega kaasneb. Pealkirja „Juutide rahvuskarmast” kandnud loengus tutvustas Soomere juutide päritolu (ka seni tihtilugu mahavaikitud asjaolu, et juutidel on ebaproportsionaalselt suurel hulgal ühiseid geene neandertallastega) ja saamist maailma üheks pareminiorganiseeritud ja mõjukamaks rahvaks. Esineja loetles värvikamaid juutide tegusid ning kirjeldas karmaseaduse toimimist nende tegijate puhul.

Kolmandas loengus (pealkiri: „Teistsugune teoloogia”) tutvustas usundi- ja hingeuurija Martin Ojap vähemärgatud seaduspärasust: teoloogiast pärit põhimõtted (kolmainsus, lunastus jms.) suunavad tegelikult neidki üksikisikuid, organisatsioone ja ühiskondi, kes ise peavad end tõsimeeli usuleigeks, ilmalikuks või koguni usuvaenulikuks.

Ojap juhtis tähelepanu asjaolule, et eriti nüüdisaegses Lääne-Euroopas rakendatakse usulist mõtlemist sellistegi valdkondade puhul, kus varem tugineti rangele loogikale ja eeldati oma seisukohtade veenvat põhjendamist: osa teadusharusid ja -avastusi kuulutatakse valeks ja pahaks sellepärast, et need ei kinnita ametlikult heakskiidetud seisukohti, mille puhul oodatakse inimeselt pimedat uskumist.

Loengupidaja sõnul on ka Eesti ühiskond jõudnud praeguseks olukorda, kus ükskõik kui hea põhjendamisega ei saavuta enam midagi, kuna usupõhise mõtlemisega ühiskonnaliikmed lihtsalt ei arvesta põhjendustega, kui see pole neile kasulik. Ja kui usupõhiselt mõtlevad ühiskonnaliikmed juhtuvad olema poliitikud, ametnikud või muud mõjukad isikud, siis takerduvad ükskõik kui vajalikud algatused.

Suvekooli viimase osana toimus kohaolijate arutelu nii kõnealuses kolmes loengus käsitletud teemadel kui ka ainult arutelu enese käigus esilekerkinud teemadel.

X Rahvuslaste Suvekool peeti Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla tn. 59). Osales 19 inimest. Järgmine Rahvuslaste Tallinna Klubi läbiviidav koolitus on tänavune rahvuslaste sügiskool. Tolle toimumisaeg ja -koht lepitakse kokku ilmselt juba klubi septembrikuisel koosolekul.

Tõnu Kalvet