16. märtsil tähistati Läti leegionäride mälestuspäeva

16. märtsil 2010 peeti Riias leegionäride päeva. Varemalt oli linnavõim need ettevõtmised küll keelustanud, kuid vahetult enne demonstratsiooni algust, 15. märtsil Riia rajooni halduskohus tühistas linnavõimu otsuse ja varemalt paikapandud kava läks siiski teostamisele.

Kell 10 algas Riia Toomkirikus leegionäride mälestusele pühendatud jumalateenistus, pärast seda suunduti kirikust edasi Vabaduse monumendi juurde. Kohal oli palju Läti politseinikke, kes jälgisid, et vene "antifašistid" konflikti ei saaks tekitada. Suur hulk lätlasi oli tulnud Läti sõdurite mälestuspäevale lilli tooma. Tunda oli lätlaste rahvuslikku ühtekuuluvustunnet, mis paistis paraku tugevam olevat kui (tava)eestlastel.

Tõsi, jumalateenistuse asemel oleks lätlased võinud sel päeval küll hoopis oma vaimsust austada, aga ülejäänuga võib rahule jääda. Läti lippe oli palju, leidus ka mõni Leedu lipp. Eestlasi oli väga vähe. Meie isiklikult ühegagi kokku ei puutunud. Samas salvestatud video pealt tuli Eesti riigilipp siiski nähtavale. Meie rühma tuntuim liige, ERSP-d esindanud Tiit Madisson kandis ERSP lippu.

Lisaks T. Madissonile tuli Riia-üritusele Eestist ka Mati Talumaa, Hannes Vanaküla ja siinkirjutaja. (Viimatimainitud kaks esindas Rahvuslaste Tallinna Klubi.)

Jäime üritusega lõppkokkuvõttes igati rahule.

Ingrid-Silvia Erikson