Rahvuslaste Tallinna Klubi nõuab esmaspäeval võltsreferendumi tühistamist

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldab esmaspäeval, 14. septembril 2014 Tallinnas Vabaduse väljakul piketi, nõudes 2003. aasta samal kuupäeval toimunud võltsrahvahääletuse tühistamist.

Juba 12. korda (s.o. 12. aastat) samal kuupäeval toimuv pikett kestab tänavu kella 15-st kuni 17-ni. Täpne asukoht: Kaarli puiestee ja Pärnu maantee Jaani kiriku poolne nurk.

Eestile osutus Euroopa Liitu kuulumine hukatuseks. Meie halvimad ennustused on osutunud tõeks:
- tööstus ja põllumajandus on hävitatud;
- sajad tuhanded oma elatusallika kaotanud elanikud on olnud sunnitud kodumaalt lahkuma;
- sajad tuhanded elavad vaesuses, kümned tuhanded – nii lapsed kui täiskasvanud – nälgivad;
- Eestis ei valmistata enam meile teadaolevalt tuletikke, paberit, klaasi, seepi, suhkrut, jalatseid, ei linast ega puuvillast kangast, kuigi selleks on looduslikud ja teised eeldused, kuigi neid kõik elanikud vajavad ja tarbivad, rääkimata juba ennesõjaaegse vabariigi ajal valmistatud kodumaisest bensiinist ja masinaõlidest;
- väliskaubandusbilanss on olnud negatiivne kogu praeguse vabariigi olemasolu ajal, kuigi ennesõjaaegse vabariigi ajal oli see kogu aeg vastupidi – positiivne. Defitsiit olevat kasvanud hüppeliselt pärast liitumist euroalaga. Eestis loodud väärtus viiakse seeläbi maalt välja ning Eesti – kogu oma ajaloo vältel esimest korda! – ei suuda end ära toita, tuuakse sisse toiduaineid ja põllumajandustoodangut. Samas aga söötis põllumajandusmaa hulk üha suureneb ja maa tühjeneb rahvast, maaelu on hävitatud. Vaesus süveneb. Tühjaksjäänud põllumaa ja metsa ostavad üles kahtlased võõramaised isikud ja/või nende varifirmad.

Eesti on muudetud Euroopa Liidu riikide kolooniaks. Võõramaalastele kuuluvad suurfirmad viivad Eestist välja muinasjutulisi kasumisummasid – takistamata, piiramata, isegi maksustamata! – ja saadavad siia vastu oma prügi. Eestit valitsevad võõrvõimude käsilased ja käsualused.

Identiteedita, vaimsuseta ja tulevikunägemuseta EL-i impeeriumi vaesunud ja edasi vaesuvast provintsist üritavad lahkuda peaaegu kõik noored.

Võimurite kontrolli all olev ajakirjandus varjab, vassib ja valetab, eksitades inimesi ja luues tegelikkusest väärkuvandit. Eesti inimesed, kel pole arusaamist enda ümber toimuvast ega oma olukorrast, muudetakse samm-sammult uue impeeriumi õigusteta indiaanlasteks, keda tuuakse terroriseerima ja tapma NEEGRID ja muhamediusulised. Võõrast, täiesti kohanemisvõimetut rahvast tuuakse Eestisse Euroopa Liitu valitsevate kurjategijate käsul, kuigi Eestis juba on mitusada tuhat kohanemisvõimetu võõrrahva esindajat – nõukogude ajal siia saabunud/saadetud kolonistid ja nende järeltulijad.

2003. aasta 14. septembri võltsrahvahääletusel, mille alusel Eesti liideti Euroopa Liiduga, ei loodud eeldusi rahva tahte demokraatlikuks teostumiseks.

Kontrollitud meedias ilmunud teemakohastest artiklitest toetas Euroopa Liitu astumise poolt hääletamist 85%, ainult 5% esindas kriitilist seisukohta; valijaid ähvardati ja hirmutati.

EL-i nn. põhiseaduslikku lepet ei tõlgitud inglise keelest eesti keelde varem kui paar päeva (!) enne rahvahääletuse toimumist.
Kõigile elanikele saadeti kahel korral koju teabevihik, milles EL-iga liitumist ülistati ebamaiste lubadustega, mingit EL-i suhtes kriitilist teavet aga elanikele enne rahvahääletust ei saadetud.

Valimissedelil seisis: „Eesti rahvas võttis 2003 aasta 14. septembril vastu.” Rahvas ei saanud olla midagi vastuvõtnud, sest rahvahääletus alles toimus, sama sedelit kasutati ka eelhääletusel. Nn. põhiseaduse täiendamise seadust ennast, mille rahvas olevat juba enne rahvahääletuse algust justnagu vastuvõtnud, ei olnud saada valimisjaoskonnas ega kuskil mujal. Pealegi ei saa Eesti Vabariigi põhiseadust üldse täiendada, seda saab vaid muuta (vt. XV peatükk).

Tollase rahvahääletuse tulemuste moonutamise ulatus on siiani teadmata. Iseseisvuslaste hulgast end ametlikult vaatlejaks registreerinud isikuid visati jaoskondadest välja, siiski õnnestus Tartu Ihaste jaoskonnas avastada laiaulatuslik võltsimine, millest kontrolli all olev ajakirjandus keeldus kirjutamast. Mingeid lävepakuküsitlusi ei korraldatud. Poliitilisele eliidile oli tulemus teada juba pool aastat varem. Hääletussedelil pidi vastama kahele eri küsimusele üheainsa vastusega, puudus sisuühtsus. Ainuüksi sellepärast on 14. septembril 2003 Eestis toimunud rahvahääletus õigustühine.

Lähem teave:

Jaan Hatto
Tel.: 51903374
E-post: stuvsta[ät]hot.ee


Heiki Treier
Tel.: 55 561 581
E-post: heikiraadiku[ät]hot.ee