EKRE osales Paide ümarlaual vaid vaatlejana

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (lüh. EKRE) osales 23. novembril 2013 Paide Kogukonnakeskuses toimunud rahvuslaste ümarlaual vaid vaatlejana, mitte aga  täieõigusliku osalisena, selgub 26. novembril 2013 EKRE kahe juhatuseliikme – Aivar Koitla ja Martin Helme – e-postitsi saadetud täpsustusest. (Täpsustus saadeti kõnealuse ümarlaua korraldustoimkonda juhtinud Jaan Hattole ja ajalehe „Rahvuslik Teataja” peatoimetaja Tõnu Kalvetile.)

„[EKRE liige] Jaak Madison osales sellel kohtumisel minu soovitusel, kuid ilma EKRE juhatuse volitusteta mingitele dokumentidele alla kirjutada erakonna nimel,” teatas Koitla, lisades: „Kui ma ütlen, et erakond polnud ametlikul tasandil otsustusvõimelisena esindatud, ei tähenda see veel seda, et me arutlustega nõus poleks.

Meie erakonna juhatus ja ka volikogu on korduvalt võtnud seisukoha, et me ei osale ümarlaual. Me pole rohkem kui korra andnud kellelegi volitust sellel üritusel erakonna nimel osaleda. Kui mõni meie erakonna liige seal kohal viibibki, siis mitte erakonna esindajana, vaid eraisikuna,” lisas Helme.

Paide ümarlaual täievoliliste esindajatega osalenud organisatsioonid – Rahvuslaste Tallinna Klubi, Eesti Iseseisvuspartei, Eesti Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu ning ERSP Tallinna ühendus – kutsusid eesti rahvast mäletatavasti üles

- tunnistama Eesti Vabariigi Tartu rahulepingu järgseid piire. Lõpetama koheselt läbirääkimised Eestist 5,2 % maa ja loodusrikkuste loovutamiseks Venemaale. Mistahes järeleandmine territoriaalses terviklikkuses tuleb tunnistada riigireetmiseks ja peab kaasa tooma kohtuliku karistuse;

- eestlasi mitte lahkuma oma kodust ja kodumaalt, kuna see on meid valitsevate reeturparteide praegune eesmärk. Mitte müüma oma kinnisvara (maad, metsa, maja vm.) välismaalastele ega määratlemata taustaga ettevõtetele. Müüjale jääb moraalne vastutus, et omand ei jõuaks välismaisesse omandusse;

- koheselt kaaluma Eesti lahkumist Euroopa Liidust, kui Eestit ei kohelda võrdselt teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega;

- koheselt alustama rahvuslikku kasvatust nii koolides kui kodus.

Paide ümarlaud toimus kaks nädalat pärast seda, kui Euroopa Ülemkogu esimees Hans van Rompuy oli Berliini müüri langemise 24. aastapäeva puhul Berliinis peetud kõnes kutsunud eurooplasi üles loobuma katsetest rahvuslikku eneseteadvust taastada. Sama mees on korduvalt nimetanud Euroopa suurimaks ohuks rahvuslust.

TÕNU KALVET