'Iseseisvuspäeval nõuti Tallinnas rahvaalgatusõiguse taastamist

Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) eestvõttel toimus Eesti Vabariigi 94. aastapäeval Tallinnas kõnekoosolek ja rongkäik, kus nõuti rahvaalgatuse taastamist.

Tammsaare pargis kl. 13 alanud kõnekoosolekul esinesid RTK liikmed Aare Pällin, Hannes Vanaküla, Tõnu Kalvet, Raivo Orgusaar, Valdo Paddar, Johanna Ranne ja RTK asutaja - Jaan Hatto.

Kõnede ühisjooneks oli, et kuigi iseseisvusaja jooksul on Eestis saavutatud paljugi kiiduväärset, on hetkeolukord vägagi murettekitav ja halveneb üha. Esinejad loetlesid põhjusi, miks eestlasel pole oma isamaal enam hea elada ja miks paljud rahvuskaaslased on seetõttu sunnitud välismaal töötama. Tõdeti, et Eesti praegune seadusandlus ei võimaldagi rahval oma seisundit märkimisväärselt parandada, kuna puudub rahvaalgatuse-võimalus. Meenutati, et Eesti Vabariigi esimeses, 1920. aasta põhiseaduses oli rahvaalgatust lubav paragrahv täiesti olemas ja toimis hästi.

Pärast kõnekoosoleku lõppu kl. 14 liiguti rongkäigus, lippude lehvides ja trummipõrina saatel läbi kesklinna Toompeale. Rongkäik lõpetati Toompea lossi ees, kui suletud lossivärava ette oli asetatud Eesti iseseisvust tagaleinava lindikirjaga pärg ja hüütud mitu korda "Rahvaalgatusõigust!".

Toompea loss polnud rongkäigu saabumishetkel tühi. Lossis viibis osa neist rahvasaadikuist jt. Riigikoguga seotud isikuist, kes miskipärast ei osalenud presidendi pidulikul iseseisvuspäeva-vastuvõtul Tartus. Ükski neist rongkäigulistega vestlema aga ei tulnud.

Rongkäigus osales mõnikümmend inimest, kõnekoosolekul aga tunduvalt rohkem.

RTK korraldas rahvaalgatusõiguse taastamist nõudva kõnekoosoleku ja Toompea-rongkäigu ka 2011. aasta 24. veebruaril ja 20. augustil.

Tõnu Kalvet