RTK korraldas piketi Tartu Rahu järgse piiri toetuseks'

Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) eestvõttel toimus 10. detsembril 2012 kl. 12-14 Eesti Vabariigi välisministeeriumi ees pikett Tartu Rahu järgse riigipiiri toetuseks ja Eesti-Vene uut piiri taotleva seaduseelnõu vastu.

Osales mõnikümmend (ürituse kõrghetkel 48) inimest. Piketeerijad kandsid plakateid, mis tutvustasid kavandatava piirileppe kahjulikkust mitmest vaatenurgast.

10. detsember kui rahvusvaheline inimõigustepäev valiti piketi korralduspäevaks selleks, et juhtida avalikkuse tähelepanu asjaolule: Eesti Vabariigi (lüh. EV) küljest vägivaldselt, ebaseaduslikult eraldatud aladelt pärit või seal praegugi elavate õigusjärgsete EV kodanike inimõigusi rikub nii Vene Föderatsiooni kui ka EV valitsus.

RTK liige Valdo Paddar teatas piketil jahmatava fakti: Eesti-Vene uue piirileppe jõustudes saaks Eesti Vabariigist esimene riik, kes Teise maailmasõja järgsel ajal on loovutanud osa oma territooriumist vabatahtlikult.

Piketeerijad vastasid meeleldi nii asjasthuvitatud möödakäijate kui ka kohaletulnud ajakirjanike asjaomastele küsimustele. Levitati ka RTK häälekandjat – ajalehte „Rahvuslik Teataja“.

Lisaks RTK tegev- ja toetajaliikmeile osales piketil inimesi veel Tartust ja mujaltki Eestist. Lehvis ka setude lipp. Seda hoidis petserimaalasi esindav Lembit Lennuk.

RTK on korraldanud Tartu Rahu toetuseks üritusi varemgi ja kajastanud seda ka „Rahvusliku Teataja“ veergudel.

TÕNU KALVET