Rahvuslaste Sügiskool toimus esmakordselt kaheosalisena

Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) korraldas 4. ja 18. detsembril 2011 Teise Rahvuslaste Sügiskooli. Esmakordselt RTK ajaloos toimus koolitus kaheosalisena: esimene pool peeti Tallinna kesklinnas asuvas Andres Särevi kortermuuseumis, teine pool aga Saue vallas Jõgisool, sealse haridusseltsi majas.


Tallinna-üritusel peeti kokku kolm loengut. Ürituse avaettekande pidas nimekas toitumisnõustaja Sille Poola, kes rääkis kommertstoidu ja tervisliku toidu mõjust inimese tervisele ja seeläbi ka käitumisele.

Teise ettekande pidas majandusasjatundja Aarne Toomsalu. Loeng kandis pealkirja „Eesti – nullkasumiga väärtuskasvu maa”. Loengupidaja juhtis kuulajate tähelepanu veidrale seaduspärasusele: Eestis osatakse küll luua väga häid konkurentsieeliseid, kuid ei osata neid peaaegu üldse oma kasuks tööle panna.

Kolmandas ettekandes rääkis poliitikavaatleja Paul Madalik „araabia kevade” tekitatud olukorrast Jordaanias ning „Eesti Energia” üliriskantsest kapitalimahutusest Jordaania põlevkivitööstusse.

Sügiskooli esimese poole loenguid kuulas vähemalt 24 inimest (klubiliiget ja külalist).

Jõgisoo-ürituselgi oli loenguid kolm. Avaettekandes rääkis reservohvitser Leo Kunnas peamistest Eesti riigikaitse probleemidest ja pakkus neile lahendusi.

Järgmisena esines Paul Madalik, kes rääkis „araabia kevade” mõjust Araabiamaade ühiskonnale ja meilegi. Loengupidaja juhtis tähelepanu asjaolule, et kui näiteks Iraani peaks rünnatama, siis tõstaks see naftahinna – ja seeläbi kütuse- jm. hinnad – väga kõrgele ning mõjutaks igal juhul eestlasigi.

Viimane ettekanne kandis pealkirja „Välismaalaste seadus läbi aegade”. Selles tutvustas endine Kodakondsuse- ja Migratsiooniameti ametnik Marju Toom siinsete muulaste Eestisse jäämist/jätmist, minemasaatmist ja meelsust. Ettekandest selgus, et Eestit alates 2011. aasta 30. novembrist raputava elamislubadeskandaali tegelikuks alguseks võib pidada juba paarikümne aasta eest toimunut.

Lõpetuseks vaadati Islandi dokumentaalfilmi „Unistuste maa” (inglise k. „Dreamland”), kus tutvustatakse majandusmõrvarite katseid Islandi majandust soovitud suunas mõjutada.

Sügiskooli teises pooles osales 33 inimest (klubiliiget ja külalist).

RTK korraldab alates 2009. aasta suvest igal aastaajal ühe koolituse – vastavalt rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkooli.

Tõnu Kalvet