II Rahvuslaste Kevadkoolis räägiti julgeolekust

Rahvuslaste Tallinna Klubi eestvõttel toimus laupäeval, 4. juunil 2011 Tallinnas II Rahvuslaste Kevadkool.

Kavas oli kolm loengut ja seejärel filmivaatamine.

Avaloengu pidas Eesti Maa- ja Majaomanike Liidu juhatuse esimees, (kinnisvara)jurist Aare Pällin.

Pealkirja "Maa müük välismaalastele - kas tehinguvabadus või kuritegu rahvusliku sõltumatuse vastu?" kandvas loengus meenutas Pällin maa staatuse muutumist Eestis aegade jooksul ja tutvustas seejärel ohte, mida maa vabamüüki laskmine endas kätkeb.

"Läbi aastasadade on selgunud tõsiasi: sageli toovad võõrad siinse rahva elukorralduse ning väljakujunenud haldusjaotuse, kultuuri ja kombed ohvriks oma saamahimule," meenutas Pällin ja hoiatas oma loengu lõpetuseks: "Olles olukorras, kus Eesti Vabariigis on kõige suurem kodakondsuseta isikute ning sisserännanute osakaal Euroopa Liidus, viib maa ostu lubamine välismaalastele ilmselgelt ära viimasegi rahvusliku kaalukeele. Suurenev migratsioonioht ning nn. lahtise rahva teke slaavikeelsetest piirkondadest pärit palgatööjõu näol muudab Eesti oluliselt haavatavamaks toidutervise ning rahvusliku kaitse seisukohalt. Ohtu satub nn. lokaalkaitse doktriin ning kasvavad siseriikliku julgeoleku riskid."

Teise loengu pidas professor Mart Raukas. Tema loengu pealkiri oli "Demokraatiast Vana-Kreekas". M. Raukas juhtis kuulajate tähelepanu asjaolule, et algne, vana-kreeka demokraatia oli väga paljuski teistsugune kui see, mida meile tänapäeval demokraatia pähe esitatakse. Loengupidaja andis mitu kasulikku ja üsna lihtsaltteostatavat soovitust, kuidas rakendada algusaegade, rikkumata demokraatia põhimõtteid ja võtteid kaasaja Eestiski.

Kolmanda loengu pidas Kaitseliidu ülema ja Albaania valitsuse küberjulgeolekunõunik Raul Rikk. Tema loeng käsitles küberjulgeolekut, samuti küberruumi pakutavaid eeliseid ja ühtlasi selles peituvaid ohte. R. Rikk rõhutas, et e-ühiskonna arengult on Eesti väga paljudest maailma riikidest ees ning suudab seetõttu olla "küberrindel" tõeliselt arvestatav jõud.

Loengute järel vaadati ühiselt dokumentaalfilmi "Sinimäed" ja mõnda filmilõiku muudelgi harivatel teemadel.

Kevadkoolis osalenute huvi loengute vastu oli selgi korral väga suur. Loengupidajad külvati küsimustega lausa üle.

Teises Rahvuslaste Kevadkoolis osales 23 kuulajat-vaatajat. Ettevõtmine toimus hotelli "Tallink Express" kohviku konverentsisaalis.

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldab alates 2009. aasta suvest igal aastaajal ühe hariva ürituse (vastavalt kevadkooli, suvekooli, sügiskooli ja talvekooli). Järgmisena on sedalaadi üritustest kavas III Rahvuslaste Suvekool, mis kõigi eelduste kohaselt toimub tänavu augustis ja Tallinnast väljas.

Tõnu Kalvet