Esimene Rahvuslaste Sügiskool keskendus ühistegevusele

Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) eestvõttel toimus 4. detsembril 2010 ühes Tallinna kesklinna hotellis Esimene Rahvuslaste Sügiskool.

Kavas olid ettekanded ja filmid.

 

Eestlaste ühistegevusest läbi aegade ', '

Põhiettekande pidas Eesti Maaülikooli professor Jaan Leetsar. Selle pealkiri oli „Eestlaste ühistegevusest läbi aegade“.

Prof. Leetsar andis ülevaate ühistegevuse käekäigust Eestis, samuti seda soodustanud või takistanud teguritest. Ta tutvustas ka ühistegevuse olukorda ja kaalukust teistes Põhjala riikides, eeskätt Rootsis ja Taanis.

Ettekande lõpuosas andis lektor kasulikke näpunäiteid, kuidas tänapäeva Eestis pigem vinduvale ühistegevusele uut elu sisse puhuda.

Kuulajates tekitas see ettekanne ülisuurt huvi, mistõttu kulus lektoril küsimustele vastamiseks rohkem kui tund.

J. Leetsar on kirjutanud ühistegevusest mitu raamatut ja arvukalt artikleid.

Tugevast ja tõhusast organisatsioonist

Teise ettekande pidas RTK rajaja, teenekas iseseisvuslane, Eesti Rahvusliku Liikumise juhatuse liige Jaan Hatto. Tema ettekanne kandis pealkirja „Tugev ja tõhus organisatsioon“.

J. Hatto tutvustas tugeva, tõhusalt toimiva organisatsiooni omadusi ja nende saavutamise teid. Samuti rääkis ta näidete varal sellest, kuidas tuvastada ja eemaldada tugeva ja tõhusa organisatsiooni loomisele vastutöötavaid isikuid. Ühtlasi uuris ettekandja RTK senise tegevuse vastavust nõuetele, mis säärasele organisatsioonile esitatakse. Kokkuvõtteks tõdes klubi rajaja, et RTK areng on kulgenud päris hästi, ilma suuremate tagasilöökideta, kuid arenguruumi on organisatsioonil sellegipoolest veel omajagu.

Kaks kaasa mõtlema sundivat filmi

Filmiõhtu jooksul vaadati kahte filmi. Esimeseks oli menufilmi „Ajavaim“ (saksa k. „Zeitgeist“) 2. film, teiseks aga silmiavav dokumentaalfilm „Äratushüüd“ (inglise k. „Wake up call“). Mõlemad olid eesti subtiitritega. Kuna „Ajavaim“ on ajakirjanduse kaudu paljudele tuntud, siis seda suuremat huvi äratas teine film.

Ettekannete ja filmide vahelise aja täitis elav arutelu, mis ei katkenud söögivaheaegadelgi. Keskpäeval alanud üritus lõppes alles õhtul poole üheteistkümne paiku.

Kokku osales Esimeses Rahvuslaste Sügiskoolis 33 inimest + välislektor (prof. Leetsar).

Vaimuvalguse jagamine seni ja edaspidi

Esimene Rahvuslaste Sügiskool oli RTK korraldatud rahvavalgustuslikest üritustest juba viies. Enne seda korraldas RTK veel 1. Rahvuslaste Talvekooli (2010. aasta jaanuaris), 1. Rahvuslaste Kevadkooli (2010. aasta mais) ning 1. ja 2. Rahvuslaste Suvekooli (vastavalt 2009. ja 2010. aasta augustis). RTK-l on kavas eesti rahvale vaimuvalguse jagamist kindlasti jätkata.

Tõnu Kalvet