'IV Rahvuslaste Suvekooli ülevaade

10.-12. augustini 2012 toimus Vana-Vigalas (Lääne-Raplamaa) asuvas Pärna turismitalus ja kohvikus „Madissoni kutsikad” IV Rahvuslaste Suvekool. Selle korraldas Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK).

Kavas olid loengud ja filmiõhtud. 10. augusti õhtul vaadati Peeter Proosi filmi „Eesti uus kord” (valminud 2009. a.), kus näidatakse selgelt, mis suunas ja miks Eesti(gi) ühiskonda tüüritakse.

Loengutepäevaks oli 11. august. Avaloengu („August – tuumasurmakuu”) pidas insener Marju Toom, kes rääkis tuumarelvakatsetuste ajaloost ja kahjulikust mõjust, mida suurriigid tänapäevalgi veel salata või – parimal juhul – pisendada katsuvad. Toom tõestas arvukate faktide najal, et Nõukogude Liidus asustati küüditatud teadlikult tuumapolügoonide mõjualasse (u. 600 km). Sellel alal oli elanud märtsiküüditatuna ja saanud seal kiirgusekahjustusi ka Toom ise.

Järgmisena tutvustas Tõnu Kalvet (loenguteema: „Miks nn. araabia kevad Süürias nurjus?”) pingelist olukorda Süürias ja selle tegelikke tagamaid.

Ettekandes „Rahvuslik ühtsus contra rahvuslik lõhestatus” käsitles raamatu „Kuhu kadus Eesti demokraatia?” autor, RTK rajaja Jaan Hatto parteide kahjulikku rolli ühiskonna ühtsuse lagundajana. Hatto tugines Itaalia alal tegutsenud viie tuntuma vabariigi (Amalfi, Genua, Pisa, Veneetsia ja Firenze) arenguloole. Neist oli Veneetsia Vabariik ainus, mis taipas parteidest loobuda ja tänu sellele kestis kõigist kauem – u. 1100 aastat.

Harrastusajaloolane Tarmo Laasi tutvustas ja analüüsis loengus „Kominterni agendid Eesti Wabariigis” selle bolševistliku õõnestusorganisatsiooni mõne kurikuulsama agendi ja nende abiliste tegevust ennesõjaaegses Eesti Vabariigis ja – paaril juhul – ka pärastsõjaaegses paguluses. Autori põhitähelepanu pälvis Oskar Kerson, kuid käsitlemist leidis ka Mura Benckendorff, Hugo Tamsar, Karl Säre ja Leo Talgre (õige nimega: Bibikov). Eraldi peatus Laasi tavateadvuses vaid ulmekirjanikuna tuntud Herbert George Wellsi õõnestustegevusel ja Eesti-sidemetel.

Õhtu lõpetuseks vaadati Jüri Lina filmi „Jõuproov” (valminud 2012. a.), kus paljastatakse Hispaania kodusõja telgitaguseid.

12. augusti enne- ja pärastlõunal peeti mitmetunnised mõttetalgud, mille käigus tehti arvukalt häid ettepanekuid nii ühiskonna kui ka RTK tegevuse parendamiseks ja võeti vastu esialgne tegevuskava.

IV Rahvuslaste Suvekoolis osales 20 inimest. Üritus avati piduliku lipuheiskamisega ja lõpetati piduliku lipulangetamisega.

Kõik RTK korraldatud rahvuslaste suvekoolid ongi seni toimunud Vana-Vigalas, kuna Pärna turismitalu peremees, kaitseliitlane Reemet Kasekamp on suutnud luua koolituse tarbeks igati sobiva õhkkonna. Meeldiv mälestus jäi ka tänavustele suvekoolilistele.

TÕNU KALVET