Ülevaade III Rahvuslaste Kevadkoolist

Laupäeval, 9. juunil 2012 korraldati Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) eestvõttel Tallinnas, hotellis „Tallink Express“ III Rahvuslaste Kevadkool. Kavas olid loengud ja filmiõhtu.


Avaloengus pealkirjaga „Korruptsioon – rahvusliku julgeoleku hävitaja“ kirjeldas ja analüüsis endine riigiametnik Koit Luus korruptsiooni olemust ja tõi ilmekaid näiteid selle nähtuse esinemisest Eestis. Loengut kuulati erilise tähelepanuga, kuna Luus oli Maksuameti pressiesindajana töötades näinud korruptsiooni levikut riigiasutustes(ki) seestpoolt ja viimaks sealt just seetõttu vallandatud, et ei tahtnud järgida sealseid „harjumuspäraseid mängureegleid“.

Ajaloofilosoof Einar Laigna ettekande teemaks oli „Mis ootab Eesti riiki ja eesti rahvust senise kursi jätkumisel lähemas ja kaugemas tulevikus?“. Loengupidaja andis ülevaate ühiskonna, eriti just Eesti ühiskonna, aga ka inimloomuse nõrkustest ja tugevustest ning nende põhjustest ja pakkus välja lahendusi olukorra parandamiseks. Laigna hinnangul ootab Eesti riiki ja eesti rahvust vältimatu häving, kui jätkatakse senisel, s.t. hukukursil. Mida varem mõistusele tullakse, seda parem.

RTK liige, mitme raamatu autor Hannes Vanaküla analüüsis loengus „Sisemine lõhestatus – meie hädade põhjus“ inimloomust ja inimühiskonda vaevava nõrkuse – sisemise lõhestatuse – ilminguid ja tekkepõhjusi ning õpetas, kuidas leida sellest olukorrast väljapääs.

RTK liige, endine riigiametnik Marju Toom tutvustas loengus „Huvitavat migratsioonimaailmast“ migratsiooniliike ja migrantide alaliike. Ta ettekande kuulajad said vastuse sellelegi küsimusele, miks oli ja on nõukogude ajal Eestisse ja Lätisse toodud/meelitatud kolonistide hulgas kurjategijate osakaal ebaproportsionaalselt suur. Oma ettekandes tugines Toom ka andmetele, mille oli kogunud omal ajal Kodakondsuse- ja Migratsiooniametis töötades.

Kevadkooli lõpetuseks vaadati ühiselt filmilavastaja Jüri Lina värskeimat, tänavu mais Eestis esilinastunud filmi „Jõuproov. Vabamüürlaste lõksud“. Selles tutvustatakse mahavaikitud ajaloofakte Hispaania kodusõja ja selle põhjuste kohta. Filmis näidatakse, kuidas bolševikud vabamüürlaste tugeval toetusel katsusid 1930. aastail muuta Hispaaniat nõukogude vabariigiks ning kui julm ja verine see ettevõtmine tegelikult oli. Lina ei jäta mainimata, et vabamüürlaste juhitud Hispaania „rahvavabariiki“ toetas sellele relvi müües ka „vaikiva ajastu“ Eesti. Vaataja saab teada sedagi, miks aitas  (sisuliselt aitab siiani) „arenenud läänemaailm“ levitada Hispaania kodusõja kohta lausvalet, punapropagandat.

III Rahvuslaste Kevadkoolis osales 34 inimest.

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldab eestimeelsetele inimestele koolitusi (vastavalt kevad-, suve-, sügis- ja talvekoole) alates 2009. aasta suvest.

Tõnu Kalvet