Ilmus ajalehe "Rahvuslik Teataja" teine number

8. novembril 2011 nägi trükivalgust Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandjaks oleva ajalehe "Rahvuslik Teataja" 2. number.

Esikülje põhilooks on "Demokraatia hääbumisest Eestis". Selles arutleb internetiväljaande "Infopartisan" peatoimetaja, konservatiivne publitsist Andres Laiapea Eesti poliitmaastikul valitseva olukorra üle ja ennustab, kuhu Eesti ühiskond praeguse olukorra edasi kestes välja võib jõuda. Laiapea hinnangul võib Andrus Ansipi ja Toomas Hendrik Ilvese valitsusaeg saada Eesti demokraatia hääbumise ajajärguks, kui midagi ette ei võeta. Loo lõpuosa ilmub lehe järgmises numbris.

Sama lehekülje alaosas avaldatud kirjutises "Miks demokraatia reaalselt ei tohiks valitseda ühiskonnakorrana" kirjutab Ingrid-Silvia Erikson sellest, miks demokraatia mõjub ühiskonnale halvasti. "On lihtne tõde: ei loe kvantiteet, loeb hoopis kvaliteet. Demokraatia ei lase sel tõesel väitel kehtida. Nii saabki hall mass (loe: oma arvamuseta inimeste mass) oma tahtmise. Alati," sedastab Erikson.

Samuti esiküljel olevas juhtkirjas meenutab peatoimetaja lugejale, et elame ajal, mil näeme "oma silmaga paljude igaveseks peetud moodustiste hukku ja nendega seotud valede varisemist. Aeg on niikaugel, et tohutu valehunnikki ei suuda loomuvastaseid moodustisi enam püsti hoida."

2. leheküljel on rubriigis "Eurorahast" juttu euroala peagi ootavast kokkuvarisemisest ja maailma majandust lähema aasta jooksul tabavast tohutust vapustusest. "Analüütikute sõnul väidab enamus majandusasjatundjaid eravestluses, et Euroopa on raskelt haige. Sealjuures võib see viia euroraha surmani. Avalikult ennustab aga juba u. 30 protsenti finantsistidest, et lähema 12 kuu jooksul tabab maailma majandust kokkuvarisemine," öeldakse selles kirjutises.

Lõpeb eelmises numbris alanud pikem kirjatükk "Kellele ja milleks on euro kasulik?", milles Feliks Saarevet räägib eurole ülemineku TEGELIKEST võitjatest ja kaotajatest Eestis. Artiklis on muuhulgas juttu ka eurode võltsimisest. Loo juures on õpetlik foto, millel on näidatud, kuidas saab eristada ehtsat kaheeurost võltsitud kaheeurosest.

Arvamusloos "Eduka orjastamise valem peitub inimeste ülemäärases surmahirmus" mõtiskleb Raivo Orgusaar selle üle, mis "suudaks lõpuks äratada ka kõige unisemad ja roosa mulliga ääristatud hüpnoosiunne soikunud kodanikud" ja leiab, et selleks peaks leiduma mõni südametunnistusega tipp-poliitik, kes "partei tagatubades toimepandud, varjatud ning rahvast jahmatama panevaid kuritegusid paljastama hakata julgeks, seejuures ehk oma elugi ohtu seades".

Välispoliitika-teemalises arvamusloos "Kurjategijate "piiriülene koostöö" pani Taani karmistama piirikontrolli" kirjeldab Aare Pällin piiriülese kuritegevuse kahjulikku mõju Euroopas vaba liikumise põhimõttele. "Schengeni leppe allkirjastanud 22-st riigist on selle ümbervaatamisega nõus tervelt 15 riiki," teatab autor.

3. lehekülje põhiloos ""Surnu", kes hammustab" kirjutab Tõnu Kalvet sellest, kellele ja miks oli kasulik lavastada Liibüa juhi, kolonel Muammar Kaddafi surm. Lühiuudisterubriigis aga on juttu sellest, et Ukrainas loodi SS-i diviis "Galiitsia" järgi nime saanud taksofirma ning et Tšehhi Vabariigi haridusminister ei pelga koolides isamaalist kasvatust juurutades vastuollu minna isegi peaministri endaga.

4. leheküljel on rubriigis "Sündmuste kroonika" kokkuvõte Rahvuslaste Tallinna Klubi eestvõttel või osalusel viimasel ajal toimunud ettevõtmistest. Rubriigis "Vaimuvara" ilmunud pikemas kirjatükis "Deemon Mammona" kirjutatakse inimeste mõistuse orjastamise võtetest, mis ulatuvad juba vähemalt vaaraode aega.

Katkend Mammona-loost: "[Ülempreester] Mammona ees seisis ülesanne töötada välja plaan kogu maailma orjastamiseks. Ta sai aru, et ainult füüsilise vägivalla abil pole võimalik seda eesmärki saavutada. Tingimata on vaja iga inimest, terveid rahvaid psühholoogiliselt mõjutada. On vaja muundada inimlikku mõtet, sisendada igaühele: orjus on kõrgeim hüvang. Tingimata tuleb käiku lasta isearenev programm, mis hakkab desorienteerima terveid maailma rahvaid läbi aja ja ruumi. Kuid kõige tähtsam on mitte võimaldada tegelikkuse adekvaatset mõistmist."

Tegelikkuse adekvaatset mõistmist võimaldava väljaande - "Rahvusliku Teataja" - seekordnegi number on neljaleheküljeline ja trükitud tuhandes eksemplaris. Nii käesoleva kui ka eelmise lehenumbri omandamisest huvitatud kirjutagu Rahvuslaste Tallinna Klubi e-postiaadressil info [AT] rahvuslasteklubi [DOT] org.

Tõnu Kalvet,

"Rahvusliku Teataja" peatoimetaja