Ilmus ajalehe "Rahvuslik Teataja" avanumber!

2011. aasta juuli lõpupäevil nägi trükivalgust Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) esimese täiesti oma häälekandja - ajalehe "Rahvuslik Teataja" - kõige esimene number.

Lehe maht on neli A3-mõõdus lehekülge, trükiarv on 1000 eksemplari. Kaasautoriteks on RTK liikmed ja poolehoidjad. Väljaande sisu käsitleb nii Eestis kui ka välismaal toimuvat.

Avanumbri esikülje põhilooks on artikkel "Värisege, paljulapselised pered!". Selle autor, ühe suurpere isa kirjeldab linnaametnike ja "lastekaitsjate" hoolimatust, mis tipnes kolmepäevase imiku röövimisega ühest Tallinna sünnitusmajast.

Sama lehekülje alaosas ilmunud artiklis "Tõuskem üles "Eesti Energia" vereimejate vastu!" kirjeldab loo autor, publitsist Aldo Roomere ilmekalt "Eesti Energia" hooletut ja hoolimatut käitumist elektritarbijate suhtes ning teeb ettepaneku korraldada sellise käitumise peatamiseks rahvahääletus.

Esiküljel on ka peatoimetaja juhtkiri, mis tutvustab uue lehe asutamise põhjusi ja ootusi-lootusi. ""Rahvuslik Teataja" püüab lugejale pakkuda teavet, mida muu ajakirjandus kas pisendab, moonutab või koguni maha vaikib. Meie nimetame asju nende õige nimega," öeldakse juhtkirjas.

2. leheküljel käsitletakse euro kasutuselevõtu mõju nii Eestile kui ka teistele eurotsooni riikidele ning tuuakse välja "ebameeldivaid" fakte ja järeldusi, mida peavoolumeedia eirata eelistab. Pealkirja "Euroopa majandust ähvardab kokkuvarisemine" kandvas lühiuudises põhjendab Ungari päritolu USA miljardär György (inglisepäraselt: George) Soros asjatundlikult, miks seisab Euroopa praegu majanduskollapsi veerel ja miks on siinne rahandussüsteem endiselt ülihaavatav.  Lehekülje alaosas põhjendab RTK asutaja, tuntud iseseisvuslane Jaan Hatto veenvalt, miks tekib tänapäeva Eesti "suurlehti" lugedes tunne, nagu oleks nõukogude aeg tagasi.

"Eesti vajab ausat, erapooletut, rahvuskeskset ajakirjandust, kes muretseks oma rahvuse käekäigu, püsimise ja tuleviku pärast, mitte aga nõukogudeaegsete demagoogia- ja propagandatraditsioonide jätkamist uues kuues ja võõramaise raha võõraste huvide eest," ütleb J. Hatto.

3. leheküljel on juttu välissündmustest. Kirjutises "Liibüa-juhtum tõestas: Euroopa viie rikkama riigi hulka jõudmine oleks üliohtlik!" tõestab selle autor, "Rahvusliku Teataja" peatoimetaja Tõnu Kalvet arvukate faktide varal, miks pole eestlastel ega Eestil vähimatki põhjust Liibüat sõna ega teoga rünnata ja mis on Liibüa vastu 2011. aasta märtsis alustatud sõja tegelikud põhjused.

Rubriigis "Lühidalt" on juttu Rumeenia välisministri tõsisest murest põllumajandusmaa ulatusliku välismaalaste valdusse sattumise üle ning India tervishoiuministri hukkamõistvast suhtumisest ebaloomulikku sugutungi, eeskätt omasooiharusse. Nimelt nimetas India tervishoiuminister Gulam Abi Nazad 2011. aasta varasuvel peetud AIDSi-teemalisel konverentsil homoseksuaalsust haiguseks ja täiesti loomuvastaseks ning süüdistas selle levitamises lääneriikide inimesi.

4. leheküljel avaldatakse rubriigis "Vaimuvara" kolonel Muammar Kaddafi eesti keeldegi tõlgitud teosest "Roheline Raamat" pärinev alapeatükk "Perekond". Seal ütleb autor muuhulgas: "Kõik struktuurid, olukorrad või toimingud, mis viivad perekonna lagunemisele või mandumisele, on ebahumaansed, vastuolus loodusseadustega ja vägivald looduse kallal."

Samal küljel asub ka rubriik "Sündmuste kroonika", kus on juttu paarist 2011. aasta juunis-juulis eesti rahvuslaste korraldatud olulisemast ettevõtmisest. Rubriigis "Muie ja irve" on lugeda Jüri Böhmi tänavu hiliskevadel valminud laulu "Truudusvanne Brüsselile!" sõnu ja nende eellugu. Mainitud laulu videot saab internetis vaadata aadressil www.youtube.com/watch?v=186q2lA5-9c

"Rahvuslikku Teataja" avanumbri eksemplaride omandamisest huvitatud kirjutagu Rahvuslaste Tallinna Klubi e-postiaadressil info [AT] rahvuslasteklubi [DOT] org.

Tõnu Kalvet,

"Rahvusliku Teataja" peatoimetaja