Tervemõistusliku lehejuhtimise naasmist oodates

„Rahvusliku Teataja” malekülg teeb siinkirjutaja juhtimisel määramatuks ajaks ilmumispausi. Põhjus: ajalehe uue peatoimetaja suhtumine malesse ning lehetegemisse üldse.

Me lehe jaanuarinumbris jäänuks malekülg üldse ilmumata, kuna uus peatoimetaja Jaan Hatto arvas teadvat ilma küsimatagi, et siinkirjutaja „ei viitsi enam malekülge teha”, ning planeeris malekülje asemele hoopis midagi muud. Siinkirjutaja sai oma „viitsimatusest” teada täiesti juhuslikult ja viimasel minutil ning jõudis ainult tänu oma veerandsajandipikkuse ajakirjanikutööga hangitud vilumusele koostada lehekülje ja saata küljendajale veel enne kella kukkumist.

Jaanuarinumbri malekülg ilmuski, kuid osutus üheks kahest leheküljest (kokku 12 lk. hulgast), kus polnud ainsatki õigekirja- ega paigutusviga. Ülejäänud leheküljed lausa kubisesid keelevigadest (kogu numbri peale vähemalt 199 tk.!) ja paigutusvigadest.

Kuna peatoimetaja pidas seda pisiasjaks, siinkirjutaja aga praagitootmiseks, siis otsustaski viimane teha valmis veel veebruarinumbri malekülje ja lõpetada seejärel „Rahvusliku Teataja” malerubriigi toimetamine määramatuks ajaks.

Otsuselangetamist kergendas oluliselt asjaolu, et verivärske peatoimetaja oli (veel lehenõukogu liikmena) soovinud malekülje asutamisest möödunud 15 kuu jooksul korduvalt malerubriigi mahtu kahandada ega hoolinud vähimatki faktist, et malekülg on lahutamatu osa „Rahvusliku Teataja” kaubamärgi heast mainest: me leht on kogu eesti keeleruumi peale ainuke üldhuvitav ajaleht, mille igas numbris on terve külg malet.

Kui ajalehe juhtimisel naastakse tervemõistuslikkuse juurde, siis võib ehk taastuda siinkirjutaja toimetatav malekülgki. Millal ja kas üldse see juhtub, teab aga vaid malejumalanna Caissa.

Sulle, hea malesõber, aga suur tänu, et oled olnud me lehe malekülje ustav lugeja ning levitanud malepisikut oma tutvusringkonnaski!

Jõudu võiduks! Ja kuningas kummuli!

Tõnu Kalvet

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja – ajalehe „Rahvuslik Teataja” – 33. numbri (veebruar 2015) maleküljel ilmunud kirjutis.