Esimene Rahvuslaste Talvekool näitas patriootide teadmisjanu jätkuvat kasvu

  • Prindi

'Rahvuslaste Tallinna Klubi jätkab eestimeelsete inimeste harimist: 2009. aasta augusti algupäevil Vana-Vigalas toimunud Esimese Rahvuslaste Suvekooli väärilise järjena korraldati 2010. aasta 23. jaanuaril ühes Tallinna kesklinna hotellis Esimene Rahvuslaste Talvekool.

Talvekooli kavva kuulusid loengud ja filmid. Üritus ise jagunes kaheks – ennelõunane osa oli mõeldud üksnes klubiliikmeile, pärastlõunane aga juba kõigile asjasthuvitatutele.

Kl. 10 alanud ja peaaegu keskpäevani kestnud arvutikoolitusel õpetati asjasthuvitatud klubiliikmeid vormindama koduleheküljele ülespanemiseks mõeldud materjale ja neid sinna ka üles panema. Samuti selgitati neile klubi kodulehekülje ülesehitust.

Laiemale avalikkusele mõeldud ürituseosa avas kl. 12 jurist Anti Poolamets loenguga „Demokraatia Euroopa Liidu moodi“. Oma loengus tutvustas A. Poolamets vastuolusid demokraatia tavamõiste ja selle euroopaliiduliku, „loova tõlgenduse“ vahel: Euroopa Parlament pole volitustelt tegelikult seadusandlik kogu, Euroopa Komisjon kui pealtnäha täitevorgan on endale haaranud nii seadusandliku kui ka kohtuvõimu volitused, Euroopa Kohus aga loob pretsedendiõiguse alusel ise seadusi, olles seega hakanud seadusandlikuks võimuks.

A. Poolamets võrdles loengus korduvalt Eesti Vabariigi põhiseadust ja Euroopa Liidu põhiseadust (ametliku nimega: Lissaboni lepet) ning juhtis tähelepanu Lissaboni leppe arvukatele sätetele, mis on kas otseses või kaudses vastuolus demokraatia tavaga ja ka Eesti põhiseadusega. Loengus kõlas korduvalt tõdemus: pärast Lissaboni leppe jõustumist (1. detsembril 2009) on Eesti iseseisvus lõplikult läinud.

Järgmises, pealkirja „Inimeste ajupesu instituudid maailmas“ kandvas loengus rääkis julgeolekuspetsialist Mati Kruusimäe ajuloputusvõtteid loovatest ja täiustavatest teadusasutustest, põhirõhuga Suurbritannias asuval Tavistocki Instituudil. Sedalaadi teadusasutustes töötavad inimkonna tippteadlased välja üha uusi viise, kuidas ühiskonna põhiosa senisest veelgi paremini kitsale ülemkihile allutada.

Talvekooli filmide-osas vaadati kolme filmi.

Esimene film, pealkirjaga "Tahtlik Ameerika nõmestamine" (ingl. k. The Deliberate Dumbing Down of America) pajatas sellest, kuidas Ameerika Ühendriikide haridussüsteem on teadlikult üles ehitatud õpilaste varustamisele puudulike või lausa loomuvastaste teadmistega. Sellise hariduspoliitika eesmärgiks on vormida noorest selline kodanik, kes alluks kergesti ühiskonna suunajate mõjutustele. Filmis esines endine pedagoogide koolitaja Charlotte Thomson Iserbyt, kelle tööülesandeks oligi olnud haridusasutuste juhtide ja õpetajate mõjutamine soovitud suunas.

Teine film kandis pealkirja „Nad müüsid oma hinge rock´n´rolli eest“ (ingl. k. They Sold Their Soul for Rock´n´roll) ja tutvustas viise, mille abil inimesi, eriti lapsi ja noori muusika vahendusel juba mitukümmend aastat mõjutatakse, ilma et mõjutatavatel sellest aimugi oleks. Selgus, et „üllataval kombel“ on väga paljudel rokkmuusikutel seos luureorganisatsioonidega. Kolmas film käsitles sellega sarnast teemat.

Filme tõlkis ja kommenteeris jooksvalt Mati Kruusimäe.

Osalejate huvi Talvekoolis räägitu-näidatu vastu oli suur: esinejaid pommitati küsimustega nii innukalt, et üritus kujunes kavandatust seetõttu tuntavalt pikemaks. Korraldajate tähelepanekute kohaselt oli Talvekooli külastajaid veelgi rohkem kui oli olnud Suvekoolis.

Rahvuslaste Tallinna Klubi kavatseb eestimeelsete inimeste silmaringi laiendamist jätkata: kavas on korraldada juba tänavu ka Rahvuslaste Kevadkool ja Rahvuslaste Sügiskool, suvel aga läbi viia Teine Rahvuslaste Suvekool.

Tõnu Kalvet